Gallery

Информационен ден - Бургас, 26.11.2009

Информационен ден - Пловдив, 27.11.2009

Информационен ден - София, 23.11.2009

Информационен ден - София, 24.11.2009

Информационен ден - Благоевград, 30.11.2009

Информационен ден - Русе, 02.12.2009

Информационен ден - Русе, 02.12.2009

Информационен ден - Варна, 10.12.2009

Информационен ден - Велико Търново, 11.12.2009