Формулярът за кандидатстване за участие в обученията

Важно: Моля прочетете указанията за попълване преди въвеждане на данните и изпращане на формуляра!

Page 1 of 5
За да кандидатствате за участие в обученията по чужди езици:
1. Моля, попълнете всички полета в електронния формуляр за кандидатстване.
2. Приложете сканирана служебна бележка (в .jpg или .pdf формат), издадена от висшето училище, подкрепяща Вашето участие в обучението.
Лични данни
Име*
Длъжност и месторабота към момента на кандидатстване*
Адрес на висшето училище
Телефон*
Електронна поща на кандидата*