Събития


Предстоящи информационни дни по проекта:

София
- Софийски университет „Св. Климент Охридски” - 23.11.2009 (понеделник), 12.00 ч.
- Университет по архитектура, строителство и геодезия – 23.11.2009 (понеделник), 15.00 ч.
- Университет за национално и световно стопанство – 24.11.2009 (вторник), 11.00 ч.
- Технически университет – 24.11.2009 (вторник), 15.00 ч.

Стара Загора
- Тракийски университет – 25.11.2009 (сряда), 12.00 ч.

Бургас
- Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - 26.11.2009 (четвъртък), 11.00 ч.

Пловдив
- Медицински университет – 27.11.2009 (петък), 12.00 ч.

Благоевград
- Югозападен университет „Неофит Рилски” – 30.11.2009 (понеделник), 11.00 ч.

Русе
- Русенски университет „Ангел Кънчев” - 02.12.2009 (сряда)

Варна
- Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – 10.12.2009 (четвъртък), 15.00 ч.

Велико Търново
- Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” - 11.12.2009 (петък), 15.00 ч.